" ก.ท่องเที่ยวฯ " ประชุมร่วม " สมาคมท่องเที่ยว " หามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, January 11, 2021

" ก.ท่องเที่ยวฯ " ประชุมร่วม " สมาคมท่องเที่ยว " หามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อภาคการท่องเที่ยว โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 5 สมาคมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564นอกจากข้อเสนอของสมาคมที่ได้มีการร้องขอให้รัฐบาลช่วยเรื่องของการลดค่าไฟฟ้า การหยุดพักชำระหนี้ การยืดระยะเวลาการยื่นภาษี ปี 63 และการร่วมจ่ายค่าจ้างให้แรงงานในภาคการท่องเที่ยวแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการนำเสนอแนวคิดการใช้โรงแรม (รวมถึงรีสอร์ท) เป็นสถานที่กักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเรียกว่า “Hotel Quarantine” โดยจะมีการกักตัวในห้องพัก 10 วัน และอีก 4 วัน นักท่องเที่ยวสามารถออกนอกห้องพัก แต่ต้องอยู่ในพื้นที่บริเวณของโรงแรม และโรงแรมนั้นจะต้องมีรั้วโดยรอบ แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย และผ่านการเห็นชอบจาก ศบค.

No comments:

Post a Comment

Pages