สวทช. จับมือ สมาคม ATCI และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย เตรียมพร้อม Up Skill ผู้ประกอบการ รองรับ Personal Data Protection Act (PDPA) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, January 17, 2021

สวทช. จับมือ สมาคม ATCI และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย เตรียมพร้อม Up Skill ผู้ประกอบการ รองรับ Personal Data Protection Act (PDPA)ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park Thailand) ภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ได้มีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATCI) และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2564 โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (สวทช.) พร้อมกับ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ นายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้

No comments:

Post a Comment

Pages