ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การแพทย์ศิริราช ในพิธีเปิด " อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช " ขอเชิญบริจาคพร้อมรับเหรียญทองคำที่ระลึก (ผลิตจำนวนจำกัด) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, January 19, 2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การแพทย์ศิริราช ในพิธีเปิด " อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช " ขอเชิญบริจาคพร้อมรับเหรียญทองคำที่ระลึก (ผลิตจำนวนจำกัด)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบริจาคพร้อมรับเหรียญทองคำที่ระลึกในพิธีเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โดยบริจาคตั้งแต่ 199,999 บาท จะได้รับเหรียญทองคำ (ทองบริสุทธิ์ 96.5%) ขนาด 3 เซนติเมตร น้ำหนัก 30 กรัม โดยมีจำนวนเพียง 999 เหรียญเท่านั้น พร้อมใบรับรองและเลขที่กำกับเหรียญ อีกทั้งใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า (จำกัด 1 เหรียญ ต่อ 1 บัตรประชาชน) รายได้สมทบกองทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช”

ขั้นตอนการสั่งจองเหรียญทองคำที่ระลึกฯ มีดังนี้

1. เขียนใบแสดงความจำนงและเลือกหมายเลขกำกับเหรียญ (เลข ๑ ถึง ๙๙๙)

- ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนง ผ่านเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th แล้วประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช เพื่อเลือกหมายเลขกำกับเหรียญ ได้ที่ โทร. 0 2419 7646 – 7 ในวันและเวลาราชการ -หรือติดต่อขอรับใบแสดงความจำนงและเลือกหมายเลขกำกับ เหรียญได้ที่ เคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ในวันและเวลาราชการ

2. บริจาคเงินเพื่อจองเหรียญทองคำที่ระลึกฯ ที่ศิริราชมูลนิธิ หรือสามารถบริจาคผ่านธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อบัญชี “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” (D3499)

ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่บัญชี 901-7-02699-9

ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 031-0-49552-0

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 638-2-00888-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-37544-4

3. ส่งหลักฐานการจองเหรียญทองคำที่ระลึกฯ มายังงานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช หรือ Email : sirirajpr.center@gmail.com ประกอบด้วย หลักฐานการโอนเงิน ใบสั่งจองที่ระบุเลขหมายกำกับเหรียญและข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จ (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่เพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จ) กรณีบริจาคผ่านบัตรเครดิต กรุณาแนบแบบฟอร์มการบริจาคผ่านบัตรเครดิตครั้งเดียวมาด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 7646 – 7 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

*** หมายเหตุ :
1. การบริจาคและการจองหมายเลขเหรียญที่ระลึกจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินและส่งเอกสารหลักฐานการจองแล้วเท่า นั้น
2. หมายเลขพิเศษอาจมีการบริจาคเพิ่มเติม

No comments:

Post a Comment

Pages