พุทธาภิเษกวัตถุมงคล พญาเสือโห่รับทรัพย์นำโชค และเหรียญพ่อปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์ หลวงพ่อเสนาะ กตสาโร วัดปงท่าข้าม จ.แพร่ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปีขาล) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, April 10, 2022

พุทธาภิเษกวัตถุมงคล พญาเสือโห่รับทรัพย์นำโชค และเหรียญพ่อปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์ หลวงพ่อเสนาะ กตสาโร วัดปงท่าข้าม จ.แพร่ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปีขาล)


📣กำหนดการพุทธาภิเษกวัตถุมงคล📣

พญาเสือโห่รับทรัพย์นำโชค รุ่น #พยัฆค์ราชาทรัพย์ และเหรียญพ่อปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์ ปี2565 รุ่น #คลังสมบัติ #พ่อปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์


หลวงพ่อเสนาะ กตสาโร วัดปงท่าข้าม จ.แพร่ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปีขาล) 👉(วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะการกุศล)

🛑วันพญาวันปี๋ใหม่เมือง

วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๑๘ น.

ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่

พระเกจิคณาจารย์ จำนวน ๕ รูป ประกอบด้วย


๑.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ ( หลวงปู่สะอาด อาวุธฺฑสีโล ) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์


๒. ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดมะกับตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


๓.พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคฺเตโช) วัดแม่พริกบน อ.แม่พริก จ.ลำปาง


๔.พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (ครูบาเสนาะ กตสาโร)
เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น และเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม จ.แพร่


๕.เจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ พระโกศัยเจติยารักษ์ (ครูบาวิชาญ กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่


คณะสงฆ์ วัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์ จตุรวรรค ๔ รูป   สวดพระคาถา พุทธา เทวาภิเษก


นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

No comments:

Post a Comment

Pages