ออมสิน ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 65 ปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 95,500 ล้านบาทเน้นช่วยรายย่อยและผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, April 19, 2022

ออมสิน ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 65 ปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 95,500 ล้านบาทเน้นช่วยรายย่อยและผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ตกงานหรือขาดรายได้ ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 95,500 ล้านบาท ทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 รวมกว่า 370,000 ราย 

ในจำนวนนี้เป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาทิ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จำนวน 33,000 ราย ปล่อยสินเชื่อรวม 1,600 ล้านบาท พร้อมกับอบรมทักษะอาชีพภายใต้โครงการออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้มากกว่า 16,200 ราย และสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนรายย่อยที่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง ได้มีเงินหมุนเวียนใช้สอยในครอบครัวอีกกว่า 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถผ่านพันธมิตรของธนาคารด้วย เป็นต้น

สำหรับด้านการบริหารจัดการหนี้ ได้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ซึ่งในไตรมาสแรก ปี 2565 ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ได้ 260,000 ราย คิดเป็นยอดหนี้ 190,000 ล้านบาท ขณะที่จำนวนผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ลดลงจากเดิม เมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์โควิดปี 2563 ที่มียอดถึง 800,000 ราย ซึ่งถือว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ทั้งจากมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ของรัฐบาล และสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลูกหนี้มีศักยภาพกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยคาดว่าปีนี้จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากกว่า 447,000 ราย 

ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs อัตราเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 2.5% เป็น 2.6% ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยแนวโน้มหรือทิศทางของหนี้เสีย ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการได้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม 2,962,012 ล้านบาท ยอดเงินฝากรวม 2,513,919 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อรวม 2,185,558 ล้านบาท มีระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 16.22 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของไตรมาสแรก ปี 2565 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

No comments:

Post a Comment

Pages