รวมพลังแพทย์แผนไทย จ.ชุมพร ให้ความรู้ จ่ายตำรับยาสมุนไพร ฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, January 23, 2022

รวมพลังแพทย์แผนไทย จ.ชุมพร ให้ความรู้ จ่ายตำรับยาสมุนไพร ฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมพลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยภาคใต้จังหวัดชุมพร ต่อยอดโครงการ “แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19” ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ นำองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร รวมถึงตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ให้กับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ชู จ.ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของภาคใต้

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์ แผนไทยจังหวัดชุมพร ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของแพทย์แผนไทยในจังหวัดชุมพร เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้ดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับประชาชน หรือนักท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า " การออกหน่วยแพทย์ แผนไทยเคลื่อนที่ เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ.ชุมพร ในครั้งนี้ ถือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ " กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำยาสมุนไพรที่ใช้ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในระยะนี้ จะมีไข้ ตัวร้อน อ่อนล้า อ่อนเพลีย ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ อารมณ์เปลี่ยนแปลง มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ วิตก เป็นต้น


สำหรับการออกหน่วยแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ ทางกรมฯ ได้นำยาสมุนไพรที่ใช้ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 เพื่อบำบัดและบรรเทาอาการ ได้แก่ 
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ ลดไข้ ต้านการอักเสบ ยาห้าราก สรรพคุณ ถอนพิษไข้ ยาประสะจันทน์แดง สรรพคุณลดไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ  ยาหอมนวโกฐ สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียนอาเจียน ลมปลายไข้ ยาตรีผลา ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาอมมะแว้ง และตรีผลา สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ ยาขิง สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด และ ตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ ตำรับน้ำมันกัญชา สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ตำรับแก้ลมแก้เส้น สรรพคุณ แก้อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดจุกท้อง และตำรับศุขไสยาสน์ สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ อาการอารมณ์เปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เป็นต้น ทางด้าน นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ชุมพรเป็นประตูด่านแรก ที่จะเข้าสู่ภาคใต้ มีความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ในขณะที่ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 19 ก็มีความสำคัญ จังหวัดชุมพร มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ขณะนี้ทางจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งได้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนใน 2 เรื่องทันที คือ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ให้ทัน ต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเน้นที่มาตรการความปลอดภัยในองค์กรของตนเอง ครอบครัวบ้านเรือนของตนเองเป็นหลัก โดยใช้ สุขบัญญัติ 10 ประการต้านภัยโควิด 19 หรือ ที่เรียกว่าการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล รวมถึงการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดินหน้าต่อในการดูแล เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ให้ อสม.แนะนำให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองหาโควิด 19 เบื้องต้นโดยวิธ ATK อย่างต่อเนื่องเมื่อมีอาการและประวัติเสี่ยง


นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร โดยการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีการไม่รุนแรงมาโดยตลอด และ มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานอยู่ในทุกโรงพยาบาลของจังหวัดชุมพร รวมถึงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และล่าสุดทางจังหวัดชุมพรมีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายบูรณาการ ในการใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตของการระบาดโควิด 19 พร้อมทั้งพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผล ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19 และประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อโควิด19 (Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19) ณ ชุมชน และ โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมความพร้อมดำเนินการในเรื่อง การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติเวชกรรมไทย การใช้ยาสมุนไพร ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขของจังหวัดชุมพร ตามแนวทางของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อไป


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก กล่าวในตอนท้ายว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดชุมพร ในครั้งนี้ จะเป็นการรวมพลังของแพทย์ แผนไทยที่เป็นต้นแบบ ในการให้ความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้กับประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ที่มีคุณภาพมาตรฐานและ มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญเมื่อมีการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเดินทางเข้ามาซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages