ออมสิน รับรางวัลองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อสังคม - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, April 27, 2024

ออมสิน รับรางวัลองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อสังคม


นางสาววชิรา การสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน รับรางวัลองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อสังคม ในงานประกาศรางวัล SIAMRATH AWARDS 2024 ซึ่งบริษัท สยามรัฐ จำกัด จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลในหลากหลายวงการ โดยธนาคารได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดปัญหาความยากจน มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ด้วยแนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society” ที่สร้างความสมดุลทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ SDGs ณ อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

No comments:

Post a Comment

Pages