พนักงานโครงการผลิตนอกชายฝั่ง ปตท.สผ. สมทบทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจภาคใต้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, April 12, 2024

พนักงานโครงการผลิตนอกชายฝั่ง ปตท.สผ. สมทบทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจภาคใต้


12 เม.ย.67 – คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสมทบโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ รวมกว่า 7 แสนบาท

พนักงานบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดยนางสาวคณิตา ศาศวัตายุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 1 โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 2 และโครงการผลิตนอกชายฝั่ง 3 นำงบประมาณ จำนวน 715,687 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) 


ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ประจำโครงการผลิตนอกชายฝั่งทั้ง 3 โครงการ ได้นำ งบประมาณส่วนตัวร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด "โครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่" ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ


ทั้งนี้ การส่งมอบงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ระดับ Advance ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาโรคหัวใจที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง มีเครือข่ายให้บริการโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานีนราธิวาสและยะลา มีความพร้อมและศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ


ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61

โครงการ จี 1 (G1/61) และโครงการ จี 2 (G2/61) เป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงงาน ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ 3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับและฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 1 (G1/61) ประมาณ 192-310 กิโลเมตร มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 2 (G2/61) ประมาณ 196-248 กิโลเมตร โดยโครงการจี 1 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ส่วนโครงการ จี 2 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานีและสงขลา

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

12 เมษายน 2567

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุน การพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา

พัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ โทร. 074 338 888

วิภาวี ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ แผนกองค์กรสัมพันธ์ โทร. 098 829 2464 E-mail: wipaweep@pttep.com

No comments:

Post a Comment

Pages