ออมสิน สนับสนุน ARTSTORY EVENT "ALEX & THE GANG" - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, January 20, 2024

ออมสิน สนับสนุน ARTSTORY EVENT "ALEX & THE GANG"


นางสาววชิรา การสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรม ARTSTORY EVENT AND "ALEX & THE GANG" SHOW CASE โดย Artstory By AutisticThai โครงการของมูลนิธิออทิสติกไทย จัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่โชว์ผลงานและไอเดียของเด็กออทิสติกผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ แก้วน้ำ เสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้นธนาคารได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติกให้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารเปิดโอกาสให้ศิลปินเด็กออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นผู้ออกแบบลวดลายบนกระปุกออมสินที่ใช้แจกในวันเด็ก ซึ่งเป็นการจ้างงานผ่านบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Artstory By AutisticThai) สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารออมสินในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเปราะบาง ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมี นายวรัท จันทยานนท์ CEO ARTSTORY หน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนเด็กๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมด้วย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

No comments:

Post a Comment

Pages