- All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, January 20, 2024


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย ธีรภัทรไพศาล รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย และ นางสาวปาริชาต ชูดำ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย KOL ชาวจีน คุณ Jia Jia ซึ่งเป็น Travel Blogger ที่มีผู้ติดตามบน Weibo กว่า 3.6 ล้านคน และ KOL ชาวต่างชาติ คุณ Travis Leon Price ซึ่งเป็น Travel And Lifestyle Blogger ที่มีผู้ติดตามบน Instagram 179,000 คน ร่วมแถลงข่าวโครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอความสวยงามและเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้รวม 100 ล้านคน-ครั้ง ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับเสริมความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว

#神奇泰国 

#中泰一家亲#游泰国越玩越开心 #信赖泰国

#AmazingThailand 

#ThaisAlwaysCare

No comments:

Post a Comment

Pages