ผอ.ออมสิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, June 28, 2023

ผอ.ออมสิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี สถานศึกษาซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนในการจัดตั้งผ่านมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม โอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษา ทั้งทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนบ่มเพาะผู้ประกอบการ พร้อมกับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ภายใต้โครงการ Green IT และมอบอุปกรณ์กีฬา สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักเรียน นักศึกษารวม 435 คน

No comments:

Post a Comment

Pages