วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, June 18, 2023

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ร.ม.ต กระทรวงศึกษาธิการ, นายอุดมศักดิ์ นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, คุณสัญญา​-คุณมณีรัตน์ ไชยพานิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นก​ โดยมีนายศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และคณาจารย์ให้การต้อนรับภายในพิธีได้รับเกียรติจาก อ.สาคร โสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ไทย มาเป็นผู้ประกอบพิธี และอ.นิมิตร รอดรับบุญ เป็นผู้ช่วยประกอบพิธี โดยมีนายศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ถึงเป็นพิธีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพครู อีกทั้งเป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages