" ออมสิน " เปิดกู้สินเชื่อ " SMEs มีที่ มีเงิน " รอบใหม่ ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทาง www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, June 3, 2021

" ออมสิน " เปิดกู้สินเชื่อ " SMEs มีที่ มีเงิน " รอบใหม่ ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทาง www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องการสภาพคล่อง 
ธนาคารจึงได้เปิดให้ลงทะเบียนขอกู้โครงการดังกล่าวอีกครั้งที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันการกู้ รวมถึงสามารถไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563
ให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ
ระยะเวลากู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำมาก
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 0.10% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 0.99% ต่อปี
ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย = 5.99% ต่อปี
บุคคลธรรมดาให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
นิติบุคคลให้กู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Pages