รมช.กนกวรรณ หารือสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ เตรียมโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุดทั่วประเทศ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, June 21, 2021

รมช.กนกวรรณ หารือสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ เตรียมโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุดทั่วประเทศ


นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. หารือความร่วมมือโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุด กศน.ทั่วประเทศ กับ นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร ที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นางสาวโซนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาวงการหนังสือไหย มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งยังดำเนินโครงการสร้างนิสัยรักการอ่าน อาทิ โครงการ My Morals ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก สร้างมาตรฐานหนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนและเผยแพร่ต่อไป ตลอดจนโครงการ 1 อ่านล้านตื่น ชุมชนการอ่านในร้านหนังสืออิสระ เป็นต้น


"เป็นที่น่ายินดีว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. จะได้พัฒนาความร่วมมือร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเล่ม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโครงการนำหนังสือคุณธรรม นำชีวิตชุมชน กับ My Morals Project ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนเนื้อหา (Content) สำหรับส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในห้องสมุดของ กศน.ทั่วประเทศ รวมทั้งจะประสานเครือข่ายในโครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อาทิ TK Park สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสื่อของผู้พิการความบกพร่องทั้งทางสายตา อาทิ Epub ด้วย


ต้องขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่จะมาร่วมพัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านแก่คนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้มอบหนังสือหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านแด่เด็กและเยาวชน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Pages