กลุ่มทรู มูลนิธิออทิสติกไทย ธ.ก.ส. พร้อมด้วยสำนักงานจังหวัดสกลนคร เปิดธนาคารชุมชนออทิสติกแห่งแรกของภาคอีสาน มุ่งส่งเสริมการออม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, October 28, 2021

กลุ่มทรู มูลนิธิออทิสติกไทย ธ.ก.ส. พร้อมด้วยสำนักงานจังหวัดสกลนคร เปิดธนาคารชุมชนออทิสติกแห่งแรกของภาคอีสาน มุ่งส่งเสริมการออม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน


นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด “ธนาคารชุมชนออทิสติก” เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแห่งที่ 4 ของประเทศ ซึ่งกลุ่มทรู โดย นายชาญวิทย์ จริยมานะ ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย มูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิฯ ร่วมผนึกกำลังสนับสนุนชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทยได้เข้ามาดำเนินการอบรมให้ความรู้และวางแผนในการจัดตั้งธนาคารอย่างเป็นระบบ ผ่าน True VROOM เพื่อให้ชมรมฯ สามารถนำกลไกการออม เชื่อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและเศรษฐกิจ ของครอบครัวบุคคลออทิสติก อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดตั้งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ในอนาคตในโอกาสนี้ นายชูชัย กาญจนสรรพกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย


ทั้งนี้ ธนาคารชุมชนออทิสติก จังหวัดสกลนคร เป็นการร่วมกลุ่มสมาชิกครอบครัวบุคคลออทิสติก กว่า 120 ครอบครัว ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ โดยในวันแรกของการเปิดธนาคารชุมชนฯ มีสมาชิกร่วมฝากเงินกว่า 120 ครอบครัว รวมเป็นเงินกว่า 48,000 บาท ซึ่งจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกในทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อส่งเสริมการออม สร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพ สามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยคณะกรรมการจะนำเงินของสมาชิกไปฝากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบัน ธนาคารชุมชนออทิสติกได้ดำเนินการมาแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนออทิสติกกรุงเทพฯ ธนาคารชุมชนออทิสติกพิษณุโลก และธนาคารชุมชนออทิสติกชนบุรี มีเงินฝากรวมกันกว่า 2.5 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Pages